Для клиентов
Контакты
Тел.: +38 (097) 610-50-99
Email: agancy.brand@gmail.com
Законы Украины
Назад ]
           З А К О Н  У К Р А Ї Н И

        Про внесення змін до Кримінального
        кодексу України щодо захисту прав
          інтелектуальної власності

 ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 26, ст.211 )



   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

   I. Внести до Кримінального кодексу України ( 2341-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131) такі
зміни:

   1. У статті 176:

   в абзаці першому частини першої слова "у великому розмірі"
замінити словами "у значному розмірі";

   в абзаці першому частини другої слова "в особливо великому
розмірі" замінити словами "у великому розмірі";

   частину третю  та  примітку до статті викласти в такій
редакції:

   "3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
вчинені службовою особою з використанням службового становища або
організованою групою, або якщо вони завдали матеріальної шкоди в
особливо великому розмірі, -

   караються штрафом  від  двох  тисяч  до  трьох  тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі
на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох
років або без такого та з конфіскацією всіх примірників творів,
матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань,
фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які
спеціально використовувалися для їх виготовлення.

   Примітка. У статтях 176 та 177 цього Кодексу матеріальна
шкода вважається завданою в значному розмірі, якщо її розмір у
двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний  мінімум
доходів громадян, у великому розмірі - якщо її розмір у двісті і
більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян,
а завданою в особливо великому розмірі - якщо її розмір у тисячу і
більше  разів  перевищує  неоподатковуваний  мінімум  доходів
громадян".

   2. У статті 177:

   в абзаці першому частини першої слова "у великому розмірі"
замінити словами "у значному розмірі";

   в абзаці першому частини другої слова "в особливо великому
розмірі" замінити словами "у великому розмірі";

   частину третю викласти в такій редакції:

   "3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
вчинені службовою особою з використанням службового становища або
організованою групою, або якщо вони завдали матеріальної шкоди в
особливо великому розмірі, -

   караються штрафом  від  двох  тисяч  до  трьох  тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі
на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох
років або без такого та з конфіскацією відповідної продукції та
знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її
виготовлення".

   3. У статті 229:

   в абзаці першому частини першої слова "у великому розмірі"
замінити словами "у значному розмірі";

   в абзаці першому частини другої слова "в особливо великому
розмірі" замінити словами "у великому розмірі";

   частину третю і примітку до статті викласти в такій редакції:

   "3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
вчинені службовою особою з використанням службового становища або
організованою групою, або якщо вони завдали матеріальної шкоди в
особливо великому розмірі, -

   караються штрафом  від  двох  тисяч  до  трьох  тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі
на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох
років або без такого та з конфіскацією відповідної продукції та
знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її
виготовлення.

   Примітка. Матеріальна шкода вважається завданою в значному
розмірі, якщо її розмір у двадцять і більше разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у великому розмірі -
якщо її розмір у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний
мінімум доходів громадян, а завданою в особливо великому розмірі -
якщо її розмір у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний
мінімум доходів громадян".

   II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


 Президент України                    В.ЮЩЕНКО

 м. Київ, 9 лютого 2006 року
     N 3423-IV
Назад ]