Для клиентов
Контакты
Тел.: +38 (097) 610-50-99
Email: agancy.brand@gmail.com
Законы Украины
Назад ]
          З А К О Н  У К Р А Ї Н И 

   Про внесення змін до Закону України "Про розповсюдження 
     примірників аудіовізуальних творів та фонограм" 

    ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 4, ст.12 ) 
 

   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 

   1. Внести до статті 14 Закону України "Про розповсюдження 
примірників аудіовізуальних  творів та фонограм" ( 1587-14 ) 
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 24, ст. 183) такі 
зміни: 

   1) у частині першій слова "через сто вісімдесят днів з дня 
опублікування цього Закону" замінити словами і цифрами "з 1 січня 
2001 року"; 

   2) у частині другій: 

   в абзаці третьому слова "протягом дев'яноста днів" виключити, 
а після слова "частини" доповнити абзац словами і цифрами "і до 
31 грудня 2000 року"; 

   в абзаці четвертому  слова  "протягом  дев'яноста  днів" 
виключити, а після слова "частини" доповнити абзац словами і 
цифрами "і до 31 грудня 2000 року"; 

   в абзаці п'ятому слова "З дати закінчення періоду у сто 
вісімдесят днів з дня набрання чинності цим Законом" замінити 
словами і цифрами "З 1 січня 2001 року"; 

   в абзаці шостому слова "З дати закінчення періоду у сто 
вісімдесят днів з дня набрання чинності цим Законом" замінити 
словами і цифрами "З 1 січня 2001 року". 

   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 
 

 Президент України                    Л.КУЧМА 

 м. Київ, 7 грудня 2000 року 
     N 2122-III 
Назад ]