Для клиентов
Контакты
Тел.: +38 (097) 610-50-99
Email: agancy.brand@gmail.com
Законы Украины
Назад ]
          З А К О Н  У К Р А Ї Н И 

     Про внесення зміни до статті 8 Закону України 
    "Про охорону прав на зазначення походження товарів" 

  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 1, ст.2 ) 
 

   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 

   1. Частину другу статті 8 Закону України "Про охорону прав на 
зазначення походження товарів" ( 752-14 ) (Відомості Верховної 
Ради України, 1999 р., N 32, ст. 267) викласти в такій редакції: 

   "2. Цим Законом правова охорона не надається кваліфікованому 
зазначенню походження товару, пов'язаному з географічним місцем в 
іноземній державі, якщо права на це  зазначення  або  інше 
позначення, що за своїм змістом відповідає поняттю кваліфікованого 
зазначення походження товарів, не охороняються у відповідній 
іноземній державі". 

   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 
 

 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 

 м. Київ, 2 листопада 2006 року 
     N 316-V 
Назад ]