Для клиентов
Контакты
Тел.: +38 (097) 610-50-99
Email: agancy.brand@gmail.com
Законы Украины
Назад ]
          З А К О Н  У К Р А Ї Н И 

      Про внесення змін до деяких законів України 
      щодо охорони прав на зазначення походження 
               товарів 
 

    ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 7, ст.51 ) 
 

   У зв'язку з прийняттям Закону України "Про охорону прав на 
зазначення походження товарів" ( 752-14 ) Верховна Рада України 
п о с т а н о в л я є: 

   Внести зміни до таких законів України: 

   1. У Законі України "Про охорону прав на знаки для товарів і 
послуг" ( 3689-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., 
N 7, ст. 36; 1999 р., N 32, ст. 266; 2001 р., N 8, ст. 37): 

   1) абзац п'ятий пункту 3 статті 6 викласти у такій редакції: 

   "кваліфікованими зазначеннями  походження  товарів,  крім 
випадків, коли вони включені до знака як елементи, що  не 
охороняються, і зареєстровані на ім'я осіб, які мають право 
користуватися такими зазначеннями"; 

   2) пункт 1 статті 19 доповнити підпунктом "в" такого змісту: 

   "в) реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару, 
якщо раніше зареєстрований знак для товарів і послуг складається 
тільки з цього зазначення походження товару або містить його як 
елемент, крім випадків, коли власник такого знака для товарів і 
послуг є особою,  яка  має  право  на  використання  цього 
кваліфікованого зазначення походження товару, та коли знак для 
товарів і послуг містить це кваліфіковане зазначення походження 
товару як елемент, що не охороняється". 

   2. У частині першій статті 4 Закону України "Про захист від 
недобросовісної конкуренції" ( 236/96-ВР ) (Відомості Верховної 
Ради України, 1996 р., N 36, ст. 164) слова "назв місць походження 
товарів" замінити словами "зазначень походження товарів". 
 

 Президент України                     Л.КУЧМА 

 м. Київ, 15 листопада 2001 року 
     N 2783-III 

Назад ]