Для клиентов
Контакты
Тел.: +38 (097) 610-50-99
Email: agancy.brand@gmail.com
Законы Украины
Назад ]
          З А К О Н  У К Р А Ї Н И 

        Про внесення змін до Закону України 
     "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" 
 

   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 32, ст.266 ) 
 

   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 

   I. Внести до Закону України "Про охорону прав на знаки для 
товарів і послуг" ( 3689-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 
1994 р., N 7, ст. 36) такі зміни: 

   1. Статтю 6 після пункту 3 доповнити пунктом 4 такого змісту: 

   "4. Згідно з цим Законом не може бути зареєстровано як знак 
таке позначення, яке добросовісно використовувалося до 1 січня 
1992 року двома і більше юридичними особами для позначення 
однорідних товарів". 

   У зв'язку з цим пункт 4 вважати пунктом 5. 

   2. Доповнити пункт 3 статті 16 абзацом другим такого змісту: 

   "Не  визнається  порушенням  прав  власника  свідоцтва, 
одержаного до введення в дію пункту 4 статті 6 цього Закону, 
добросовісне  використання  цього  позначення іншими особами, 
розпочате до 1 січня 1992 року". 

   II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 
 

 Президент України                Л.КУЧМА 

 м. Київ, 16 червня 1999 року 
     N 751-XIV 

Назад ]