Для клиентов
Контакты
Тел.: +38 (097) 610-50-99
Email: agancy.brand@gmail.com
Постановления и Распоряжения КМУ
Назад ]
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

            П О С Т А Н О В А 
          від 11 липня 1994 р. N 473 
                Київ 

       Про порядок виплати винагороди авторам 
       винаходів і  промислових зразків, що 
       охороняються чинними  на  території 
           України свідоцтвами СРСР 

   З метою впорядкування виплати винагороди авторам винаходів і 
промислових зразків, на які були видані свідоцтва СРСР, що діють 
на території України, Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

   1. Установити, що юридичні особи незалежно від форм власності 
та фізичні особи, що займаються  підприємницькою  діяльністю, 
використовують без окремого на це дозволу винаходи і промислові 
зразки, що охороняються чинними на території України авторськими 
свідоцтвами СРСР на виноходи і свідоцтвами СРСР на промислові 
зразки.
   Юридична або  фізична  особа,  що  почала  використання 
зазначеного винаходу чи промислового  зразка  після  набрання 
чинності цією постановоїю і до закінчення 20-річного терміну з 
дати подання заявки на винахід або 15-річного терміну з дати 
подання заявки на промисловий зразок, повинна повідомити про це 
автора (авторів) винаходу чи промислового зразка у тримісячний 
термін і укласти з автором угоду про винагороду за використання 
винаходу чи промислового зразка.
   Зазначена винагорода  виплачується  кожною  юридичною або 
фізичною особою, що використовує такий винахід чи промисловий 
зразок, і  визначається  угодою сторін без обмеження розміру 
винагороди. 

   2. Установити, що винагорода за використання винаходів чи 
промислових зразків, які охороняються авторськими свідоцтвами СРСР 
і свідоцтвами СРСР, якщо таке використання почалось до набрання 
чинності цією  постановою,  виплачується   відповідно   до 
законодавства, діючого на дату початку їх використання.
   При цьому розмір винагороди збільшується шляхом множення його 
на коефіцієнт 0,05 розміру мінімальної місячної заробітної плати, 
встановленої Кабінетом Міністрів України  на  момент  виплати 
винагороди, за  винятком  розміру  винагороди за використання 
винаходу, що створює економію, якщо таке використання почалося 
після 1 жовтня 1991 року. В цьому випадку розмір винагороди 
збільшується шляхом множення  його  на  коефіцієнт  зростання 
мінімальної заробітної плати, який визначається співвідношенням 
розміру мінімальної заробітної плати на момент виплати винагороди 
до розміру  мінімальної  заробітної  плати  на  дату початку 
використання. 

   Винагороди, виплачені до набрання чинності цією постановою, 
перерахунку не підлягяють. 

   3. Винагороди за використання винаходів, що охороняються 
авторськими свідоцтвами  СРСР,  і  промислових  зразків,  що 
охороняються свідоцтвами СРСР, стосовно яких не були здійснені 
своєчасні виплати, виплачуються кожною юридичною  особою,  що 
використовує винахід  чи  промисловий  зразок,  у  порядку, 
передбаченому пунктом 2 цієї постанови. 
 

   Прем'єр-міністр України             В.Масол 

   Міністр 
   Кабінету Міністрів України           І.Доценко 
Назад ]