Для клиентов
Контакты
Тел.: +38 (097) 610-50-99
Email: agancy.brand@gmail.com
Постановления и Распоряжения КМУ
Назад ]
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

            П О С Т А Н О В А 
          від 13 грудня 1999 р. N 2292 
                Київ 

     Про затвердження Угоди про взаємне забезпечення 
      збереження міждержавних секретів у галузі 
          правової охорони винаходів 
 

   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 

   1. Затвердити  Угоду про взаємне забезпечення збереження 
міждержавних  секретів  у  галузі правової охорони винаходів 
( 997_514 ) (далі - Угода), підписану в м. Мінську 4 червня 
1999 р., з такими застереженнями: 

   до статті 4: 

   "Кожна Сторона вправі відкликати з Роспатенту заявку на 
видачу  авторського свідоцтва або патенту СРСР на секретний 
винахід, подану на її території. В такому разі  відповідні 
документи та матеріали направляються Роспатентом Стороні, яка 
відкликала заявку, протягом 4-х місяців"; 

   до пункту 6 додатка 1: 

   "У разі коли рішення про розсекречування секретного винаходу 
прийнято Стороною, яка відкликала заявку на видачу авторського 
свідоцтва або патенту СРСР на секретний винахід, ця Сторона у 
тримісячний термін повідомляє про своє рішення тимчасову робочу 
групу. Про розсекречування секретного винаходу тимчасова робоча 
група повідомляє заінтересовані Сторони, які мають відомості про 
нього". 

   2. Міністерству закордонних справ надіслати депозитарію Угоди 
повідомлення  про  виконання  внутрішньодержавних процедур із 
зазначеними застереженнями. 
 

   Прем'єр-міністр України            В.ПУСТОВОЙТЕНКО 
Назад ]