Для клиентов
Контакты
Тел.: +38 (097) 610-50-99
Email: agancy.brand@gmail.com
Постановления и Распоряжения КМУ
Назад ]
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

            П О С Т А Н О В А 
          від 19 серпня 2002 р. N 1215 
                Київ 

           Про утворення Державної 
            патентної бібліотеки 

     { Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
      N 538 ( 538-2006-п ) від 19.04.2006 } 
 

   З метою  забезпечення  широкого  доступу  громадян  до 
патентно-інформаційних ресурсів у сфері інтелектуальної власності 
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 

   1. Прийняти пропозицію Міністерства освіти і науки, погоджену 
з Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції, 
Міністерством фінансів,  Міністерством  праці  та  соціальної 
політики, про утворення Державної патентної бібліотеки. 

   2. Установити, що Державна патентна бібліотека є юридичною 
особою, державним фондом патентної документації з  функціями 
міжнародного документообміну для задоволення потреб громадян у 
патентно-інформаційних ресурсах,     координаційним     та 
інформаційно-методичним центром регіональних і галузевих фондів 
патентної документації. 

   3. Міністерству фінансів щороку за поданнями Міністерства 
освіти і науки передбачати під час розроблення проекту закону про 
державний бюджет кошти, необхідні для забезпечення функціонування 
та поповнення фондів патентної документації Державної патентної 
бібліотеки та її філіалів у межах коштів, що надходять до 
державного бюджету від видачі охоронних документів на об'єкти 
інтелектуальної власності. 

   4. Міністерству освіти і науки: 

   разом з Міністерством праці та  соціальної  політики  і 
Міністерством фінансів розробити з урахуванням вимог до формування 
та використання фондів патентної документації і затвердити у 
двомісячний  термін умови оплати праці працівників Державної 
патентної бібліотеки та її філіалів; 

   затвердити у тримісячний термін Статут Державної патентної 
бібліотеки,  її  структуру,  штатний  розпис  і  чисельність 
працівників, а також вирішити питання щодо комплектування фондів 
патентної  документації, матеріально-технічного та фінансового 
забезпечення Державної патентної бібліотеки  України  та  її 
філіалів,  надання  приміщень, необхідних для провадження їх 
статутної діяльності. 

   { Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 538 
( 538-2006-п ) від 19.04.2006 } 
 

   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ 
Назад ]