Для клиентов
Контакты
Тел.: +38 (097) 610-50-99
Email: agancy.brand@gmail.com
Ведомственные нормативно-правовые акты
Назад ]
        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

              Н А К А З 

 N 391 від 16.08.2000         Зареєстровано в Міністерстві 
                   юстиції України 
                   4 вересня 2000 р. 
                   за N 575/4796 
 

          Про внесення змін до деяких 
           нормативних документів 
            Держпатенту України 

      ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами МОН 
       N 292 ( z0375-01 ) від 12.04.2001 
       N 290 ( z0378-01 ) від 12.04.2001 
       N 469 ( z0558-01 ) від 20.06.2001 
       N 98 ( z0200-04 ) від 09.02.2004 ) 
 

   На виконання Указів Президента України "Про зміни у системі 
центральних органів виконавчої влади" від 15 грудня 1999 року 
N 1573/99 ( 1573/99 ), "Про Міністерство освіти і науки України" 
від 7 червня 2000 року N 773/2000 ( 773/2000 ), постанови Кабінету 
Міністрів  України "Про затвердження Положення про Державний 
департамент інтелектуальної власності" від 20 червня 2000 року 
N 997  (  997-2000-п  ) з метою забезпечення безперервності 
функціонування державної системи охорони інтелектуальної власності 
Н А К А З У Ю : 
 

   ( Пункт 1.1 втратив чинність на підставі Наказу МОН N 290 
( z0378-01 ) від 12.04.2001 ) 

   ( Пункт 1.2 втратив чинність на підставі Наказу МОН N 292 
( z0375-01 ) від 12.04.2001 ) 

   ( Пункт 1.3 втратив чинність на підставі Наказу МОН N 469 
( z0558-01 ) від 20.06.2001 ) 

   ( Пункт 1.4 втратив чинність на підставі Наказу МОН N 98 
( z0200-04 ) від 09.02.2004 ) 

   1.5. У Положенні про Державний реєстр представників у справах 
інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженому 
наказом Держпатенту України від 30 серпня 1994 року  N  95 
( z0224-94 ) та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21 
вересня 1994 року за N 224/434, замінити слова "Управління 
державних  реєстрів Держпатенту України (далі - Управління)" 
словами "Державний департамент інтелектуальної власності (далі - 
Департамент),  що діє у складі Міністерства освіти і науки 
України", слова "Держпатент України" словом "Департамент", слово 
"Управління" словом "Департамент" у відповідних відмінках. 

   2. Зареєструвати цей наказ у Міністерстві юстиції України. 

   3. Опублікувати цей наказ в офіційному бюлетені "Промислова 
власність". 

   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову 
Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В. 

 Міністр                        В.Г.Кремень
Назад ]