Для клиентов
Контакты
Тел.: +38 (097) 610-50-99
Email: agancy.brand@gmail.com
Ведомственные нормативно-правовые акты
Назад ]
        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

              Н А К А З 

 N 583 від 12.12.2000         Зареєстровано в Міністерстві 
                   юстиції України 
                   23 січня 2001 р. 
                   за N 61/5252 
 

         Про затвердження Положення про 
          Перелік видових назв товарів 
 

   Відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення 
походження товарів" від 16 червня 1999 року N 752-XIV ( 752-14 ), 
Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 
2000 року N 997 ( 997-2000-п ), розпорядження Кабінету Міністрів 
України "Про перелік видових назв товарів" від 18 жовтня 2000 року 
N 411-р ( 411-2000-р ) Н А К А З У Ю: 

   1. Затвердити Положення про Перелік видових назв товарів 
(далі - Положення), що додається.
   2. Державному  департаменту  інтелектуальної  власності 
зареєструвати зазначене Положення в Міністерстві юстиції України.
   3. Державному  департаменту  інтелектуальної  власності 
опублікувати зазначене Положення в офіційному бюлетені "Промислова 
власність".
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову 
Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В. 

 Т.в.о. Міністра                     Я.С.Яцків 
 

                       Затверджено 
                    Наказ Міністерства освіти і 
                    науки України 
                    12.12.2000 N 583 

                   Зареєстровано в Міністерстві 
                   юстиції України 
                   23 січня 2001 р. 
                   за N 61/5252 

               Положення 
         про Перелік видових назв товарів 

   Це Положення визначає порядок формування Переліку видових 
назв товарів (далі - Перелік). 

   1. До Переліку вносяться застосовувані в назвах товарів назви 
географічних місць, у яких спочатку товари цих видів вироблялися, 
але які згодом стали загальновживаними в Україні як позначення 
(назви) певних видів товарів безвідносно до конкретних місць 
походження.
   2. Назва географічного місця вважається загальновживаною в 
Україні як позначення (назва) певного виду товару, якщо це 
позначення (назва) не пов'язується виробниками і/або споживачами 
товару з географічним місцем його походження. Назва географічного 
місця  може  бути  віднесена до видової, зокрема, унаслідок 
виробництва товару з цією назвою протягом тривалого часу різними 
виробниками на території України.
   3. Унесення видової назви товару до Переліку здійснюється 
Державним  департаментом  інтелектуальної  власності  (далі - 
Департамент), що діє в складі Міністерства освіти і науки України, 
на підставі:
   а) рішення Департаменту, прийнятого з урахуванням пропозицій, 
унесених Міністерством аграрної політики України, Міністерством 
екології та природних ресурсів України, Міністерством культури та 
мистецтв України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 
обласними, Київською та Севастопольською міськими  державними 
адміністраціями; такі пропозиції мають містити назви географічних 
місць, застосовувані в назві товарів, відповідні обгрунтування із 
зазначенням  часу  і  конкретних  географічних місць початку 
виробництва товарів з цими назвами і найменування органу, що 
пропонує внести назви товарів до Переліку;
   б) рішення Апеляційної палати;
   в) рішення суду. 

   4. Вилучення  назви  товару  з  Переліку  здійснюється 
Департаментом на підставі:
   а) рішення Департаменту, прийнятого з урахуванням пропозицій, 
унесених Міністерством аграрної політики України, Міністерством 
екології та природних ресурсів України, Міністерством культури та 
мистецтв України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 
обласними,  Київською та Севастопольською міськими державними 
адміністраціями; такі пропозиції мають містити назви географічних 
місць, застосовувані в назві товарів, відповідні обгрунтування 
щодо вилучення назв і найменування органу, що пропонує вилучити 
назви товарів з Переліку;
   б) рішення Апеляційної палати;
   в) рішення суду. 

   5. Відомості про внесення до Переліку або вилучення з нього 
назви товару  Департамент  публікує  в  офіційному  бюлетені 
"Промислова власність".
   6. Перелік постійно зберігається на електронному і паперовому 
носіях у Департаменті. 

 
Голова Державного департаменту 
 інтелектуальної власності               М.В.Паладій
Назад ]