Для клиентов
Контакты
Тел.: +38 (097) 610-50-99
Email: agancy.brand@gmail.com
Ведомственные нормативно-правовые акты
Назад ]
        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

              Н А К А З 

 N 86 від 11.02.2002         Зареєстровано в Міністерстві 
   м.Київ             юстиції України 
                   22 лютого 2002 р. 
                   за N 174/6462 
 

   Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 
 

   Відповідно до  Положення  про  Державний  департамент 
інтелектуальної власності, затвердженого  постановою  Кабінету 
Міністрів України від 20 червня 2000 року N 997 ( 997-2000-п ), 
Н А К А З У Ю: 

   1. Унести такі зміни до нормативно-правових актів Державного 
патентного відомства України:
   1.1. У Положенні про комісію Держпатенту України по атестації 
представників у справах інтелектуальної власності  (патентних 
повірених), затвердженому наказом Держпатенту України від 30 
серпня 1994  року  N 95 ( z0222-94 ) та зареєстрованому в 
Міністерстві юстиції України 21 вересня 1994 року за N 222/432:
   1.1.1. У назві слова "Держпатенту України" замінити словами 
"Державного департаменту інтелектуальної власності".
   1.1.2. Пункт 1 викласти в такій редакції: "Комісія Державного 
департаменту  інтелектуальної  власності,  що  діє  у складі 
Міністерства освіти і науки України (далі - Держдепартамент), з 
атестації  представників  у справах інтелектуальної власності 
(патентних повірених) (далі - атестаційна комісія) створюється 
відповідно  до  Положення  про  представників  у  справах 
інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 р. N 545 
( 545-94-п ), у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 
27 серпня 1997 р. N 938 ( 938-97-п ) і постанови Кабінету 
Міністрів України від 9 серпня 2001 р. N 996 ( 996-2001-п ) (із 
змінами і доповненнями)".
   1.1.3. У пунктах 2, 4 слово "Держпатент" замінити словом 
"Держдепартамент" у відповідних відмінках.
   1.1.4. У п.8 слова "затверджує голова Держпатенту" замінити 
словами "затверджується наказом Держдепартаменту".
   1.1.5. У пунктах 9, 25 слова "головою Держпатенту" замінити 
словами "наказом Держдепартаменту".
   1.1.6. У п.17 слова "юридичні послуги" замінити словами 
"юридичні послуги у справах інтелектуальної власності", після слів 
"сорти  рослин" додати слова "зазначення походження товарів, 
топографії інтегральних мікросхем тощо".
   1.1.7. Пункт  19 після слів "складання позову до суду" 
доповнити словом "тощо".
   1.2. У Положенні про апеляційну комісію Держпатенту України, 
затвердженому наказом Держпатенту України від 30 серпня 1994 року 
N 95 ( z0223-94 ) та зареєстрованому в Міністерстві юстиції 
України 21 вересня 1994 року за N 223/433:
   1.2.1. У назві слова "Держпатенту України" замінити словами 
"Державного департаменту інтелектуальної власності".
   1.2.2. Пункт 1 викласти в такій редакції: "Апеляційна комісія 
Державного департаменту  інтелектуальної  власності  (далі  - 
Держдепартамент), що діє у складі Міністерства освіти і науки 
України, створюється відповідно до Положення про представників у 
справах  інтелектуальної  власності  (патентних  повірених), 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 
1994 р. N 545 ( 545-94-п ), в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 27 серпня 1997 р. N 938 ( 938-97-п ) і 
постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. N 996 
( 996-2001-п ) (із змінами і доповненнями)".
   1.2.3. У пунктах 2, 11, 15 слово "Держпатент" замінити словом 
"Держдепартамент" у відповідних відмінках.
   1.2.4. У п.4 слова "затверджує голова Держпатенту" замінити 
словами "затверджується наказом Держдепартаменту".
   1.2.5. У п.5 слова "головою Держпатенту" замінити словами 
"наказом Держдепартаменту". 

   2. Зареєструвати цей наказ у Міністерстві юстиції України. 

   3. Опублікувати цей наказ в офіційному бюлетені "Промислова 
власність". 

   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову 
Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В. 

 Міністр                        В.Г.Кремень
Назад ]